Szawle – Szydłów – Kiejdany – Kowno – 1 dzień

Wycieczka jednodniowa

W godzinach wczesno porannych wyjazd z miejsca podstawienia autokaru w kierunku Szawli.

ok. 9-ej          Szawle

Zwiedzanie pod opieką pilota w Szawlach Góra Krzyży (ok. 10 km od Szawli) – niewielkie wzniesienie, na którym stoi las tysięcy większych i mniejszych krzyży z drewna, kamienia i stali. Góra Krzyży to jedyne w swoim rodzaju sanktuarium pod gołym niebem a zarazem symbol mocnego katolicyzmu na Litwie. Miejsce to w 1994r odwiedził Jan Paweł II odprawiając  na niej uroczyste nabożeństwo.                 

ok. 12-ej        Szydłów

Ośrodek kultu religijnego i miejsce pielgrzymkowe na Litwie, zwany niegdyś żmudzką Częstochową, a obecnie – żmudzkim Lourdes. W barokowym kościele, zbudowanym w l. 1760-86 zobaczymy obraz MB Szydłowskiej, który jest jednym z trzech koronowanych wizerunków maryjnych na Litwie – obok obrazu MB Ostrobramskiej i MB Trockiej. W 1976r papież J. Paweł VI nadał kościołowi w Szydłowie tytuł bazyliki mniejszej. Papież J. Paweł II odwiedził sanktuarium w 1993r.

g. 14,oo        Kiejdany

Ośrodek przemysłu chemicznego, z prawami miejskimi od 1590r. Siedziba rodowa Radziwiłłów, którzy władali miastem do 1811r., pod ich opieką osiedlili się tu kalwini z zach. Europy. Najwięcej zabytków skupia Stare Miasto m.in. świątynie z XVI – XVIII w., kościół św. Jerzego i św. Józefa, klasztor karmelicki, zbory luterański i kalwiński z mauzoleum Radziwiłłów.

ok. 17-ej        Kowno

Obiad w regionalnej restauracji w okolicach zamku. Krótkie zwiedzanie miasta: Pomnik Witolda Wielkiego, Zamek Kowieński, Archikatedra Św. Piotra i Pawła, Synagoga, Meczet, Ratusz Miejski. Czas wolny na indywidualny spacer Al. Laisves (Al. Wolności) – główny pasaż handlowy Nowego Miasta dł. 1,6 km łączący Stare Miasto z nowymi dzielnicami. W późnych godz. wieczornych wyjazd w kierunku przejścia granicznego, przejazd przez granicę w Budzisku. Zakończenie wycieczki w godz. późno wieczornych.

Świadczenia zawarte w cenie:

  1. 3 daniowy obiad (zupa, danie główne, deser, napój)
  2. Opieka doświadczonego pilota
  3. Ubezpieczenie KL (10000,- EUR), (NNW (2000,- EUR) oraz bagaż (200,- EUR)
  4. Transport autokarem o podwyższonym standardzie (video, wc, mini bar, klimatyzacja)

Uwaga: Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Terminy: do uzgodnienia

Cena: uzależniona od terminu i ilości osób w grupie

W celu ustalenia szczegółów serdecznie zapraszamy do siedziby biura